monopoly

Alimentatie

Het berekenen van alimentatie is een vak apart. De welstand tijdens het huwelijk, de verdiencapaciteit en de draagkracht staan daarbij centraal. Het is belangrijk dat de partners een overzicht maken van hun uitgaven voor de situatie na de scheiding, want meestal zullen beiden hun bestedingspatroon moeten aanpassen. Als er sprake is van een eigen bedrijf zal gekeken moeten worden welk inkomen een ondernemer redelijkerwijs aan zichzelf kan uitkeren. Ook is het belangrijk om de regels die voortvloeien uit de rechtspraak op een juiste wijze toe te passen. Dankzij onze ervaring kunnen we u snel en goed adviseren.

Aankomende wetgeving

Over het recht op partneralimentatie wordt al geruime tijd gediscussieerd. Wetsvoorstellen over bijvoorbeeld de inkorting van de alimentatietermijn van 12 naar maximaal 5 jaar hebben het tot nu toe niet in de Tweede Kamer gehaald. Het is terecht dat de maatschappij bij deze vragen stilstaat want er komen steeds meer stellen die beiden werken  en de zorg voor de kinderen delen. Het is dan niet altijd meer nodig om 12 jaar partneralimentatie af te spreken.